Hack PUBG Lite Update 24/3/2019

Hack PUBG Lite Update 24/3/2019


Download(Tải Về)

Download TOOL Auto Setup DX + VC 

Hack PUBG Mobile

CHỨC NĂNG CHEATS PUBG LITE Garena + Lite Pubg Launcher:  1. WALLHACKS
  2. NO RECOIL
  3. AIMBOT
  4. ESP LINE
  5. ESP HEALTH
  6. ESP WEAPON
  7. ESP RADAR
  8. ESP DISTANCE
  9. FULLHACK
HƯỚNG DẪN:

**Turn Off All Antivirus
**Turn Off Windows Defender
**Install Vcredist 2008,2010,2013,2015 & 2017
**Install Netframe New
**Install Direct 11


  1. Mở Bypass For Detect.exe

Tiếp theo mở CitLite


Nhấn Oke


Vào Game PUBG LITE

Chọn OKE là XongNTThanh

Báo Lỗi Hack Vui Lòng CMT

Bình Luận Hack PUBG Lite Update 24/3/2019

avatar

Tùy theo bạn hack ra sao nhé, hack phải giả ngu để đừng bị phát hiện

Hack Apex Legends

Hack Apex Legends - Hack Game